Dôležité upozornenia

Ulovené ryby sa nesmú hádzať späť do rybníka.

Vami ulovené ryby neúdime.

V našom areáli triedime odpad na plasty, papier a potraviny. Ďakujeme.

Na Kulháni je slabá, často žiadna mobilná sieť.

- viac nájdete v časti Najčastejšie otázky